----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SPECIFIČNI PROIZVODI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                 Epoksidni premaz - EPOX GRES
                 Dvokomponentni epoksidni emajl sa dobrim stvrdnjavanjem sloja i odličnom otpornošću na
                 hemijske uticaje. Preporučuje se za upotrebu na industrijskim podovima koji zahtevaju
                 otpornost na abraziju i mineralna ulja. Poseduje garantovanu odbojnost prašine. Odličan je
                 za podove na kojima se odvija pešački i laki automobilski saobraćaj uključujući i viljuškare
                 na gumenim točkovima.

                 Boja za bazene - SMALTO PER PISCINE
                 Hloro-gumeni emajl koga karakteriše visoka otpornost na  alkalije, kiseline i degradacije
        
        usled atmosferskih uticaja. Može se primeniti na cementu, malteru, cigli, gvožđu i na starim
                 premazima. Zbog prirode veziva površina na koju je nanet emajl gubi originalni sjaj prilikom
                 loših vremenskih uticaja, ali će karakteristike otpornosti ostati nepromenjene
                 tokom vremena.

                 Boja za travnate terene - PITCHLINE
          
      Boja na vodenoj bazi koja se koristi za definisanje oblasti za igranje na travnatim sportskim
                 terenima prema različitim standardima za sportove koji se igraju na travi. Sastav ove boje,
                 baziran na emulziji, puniocima i inertnim pigmentima, čini proizvod garantovano bezopasnim
                 za sportiste i travu na koju se nanosi.

                 Boja za puteve - SPEEDWAY
                 Boja za puteve, lako se nanosi, brzo suši, ima visoku pokrivnu moć. Boja je postojana
                 i otporna je na habanje. Potpuno sprečava pojavu tamnih mrlja koje su uzrokovane
                 topljenjem asfalta.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 


Prethodna strana

 
 
 
mondocolori 2014