GALERIJA
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Visokokvalitetna disperzivna periva boja PINTOLAK
 

Privatan stan,
Dekorativna tehnika ZERO4
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Beton tehnika MONDOCOLORI CONCRETE
 

Caffe restaurant u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika KYMELIA GOLD i SILVER SHINE
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika KYMELIA
 

Restoran u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Restoran u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO (zidovi)
i Dekorativna tehnika ORIONE WHITE (plafon)
 

Restoran u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika GEODE
 

Restoran u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika GEODE
 

Privatan stan,
Dekorativna tehnika PETRA ZEN i disperzivna periva boja CLASS PROFESSIONAL
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika GEODE
 

Privatan stan,
Dekorativna tehnika ORIONE WHITE
 

Privatan stan,
Dekorativna tehnika ORIONE GOLD
 

Caffe restaurant u Subotici
Dekorativna tehnika ORIONE GOLD i disperzivna periva boja PINTOLAK
 

Caffe restaurant u Subotici
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Caffe restaurant u Subotici
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Caffe restaurant u Subotici
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Caffe restaurant u Subotici
Dekorativna tehnika ORIONE GOLD
 

Caffe restaurant u Subotici
Dekorativna tehnika ORIONE GOLD
 

Privatna kuća u Sremskoj Kamenici
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Caffe restaurant u Novom Sadu,
Akrilni lak za zidove OLIMPIC SATINATO (zidovi) i disperzivna periva boja PINTOLAK (plafoni)
 

Caffe restaurant u Novom Sadu,
Akrilni lak za zidove OLIMPIC SATINATO (piši-briši boja)
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika KYMELIA WHITE
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika KYMELIA
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika KYMELIA (bež) i VIVALDI PETRA TRAVERTINO (belo)
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika KYMELIA (bež) i VIVALDI PETRA TRAVERTINO (belo)
 

Hodnik stambeno-poslovne zgrade u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika ORIONE WHITE
 

Caffe bar u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika ORIONE GOLD
 

Restoran u Novom Sadu,
Fasadna kvarcna boja QUARZ BLEND
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika GEODE, i Dekorativna tehnika GEODE sa mustrom
 Poslovni prostor,
Dekorativna tehnike VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Akrilni lak za zidove OLIMPIC OPACO
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Akrilni lak za zidove OLIMPIC OPACO
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Outlet Centar, Inđija
Optika
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Dekorativna zidna tehnika OMBRE i boja za ograde VORTEX SATINATO
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Akrilni lak za zidove OLIMPIC SATINATO
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Dekorativna zidna tehnika OMBRE
 

Pokrivni premaz sa efektom srebra
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Akrilni lak za zidove OLIMPIC OPACO (levo) i Dekorativna tehnika TRAVERTINO (desno)
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Akrilni lak za zidove OLIMPIC OPACO
 

Restoran-picerija u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika GEODE
 

Restoran u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika TRAVERTINO
 

Privatan stan u Inđiji,
Dekorativna tehnika TRAVERTINO

Fitness club, Novi Sad
Disperivna periva boja ALBA i akrilni lak za zidove OLIMPIC OPACO


Pizzeria, Novi Sad,
Disperzivna periva boja ALBA
 

Stambeno-poslovna zgrada, Novi Sad
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Bar restaurant hotel VILLAGE, Stari Banovci
Dekorativna tehnika KYMELIA
 

Bar restaurant hotel VILLAGE, Stari Banovci
Akrilni lak za zidove OLIMPIC OPACO
 

Bar restaurant hotel VILLAGE, Stari Banovci
Dekorativna tehnika TRAVERTINO


Bar restaurant hotel VILLAGE, Stari Banovci
Dekorativna tehnika TRAVERTINO
 

Restoran u Novom Sadu
 

Privatna kuća,
Dekorativna tehnika KYMELIA
 

Privatna kuća,
Dekorativna tehnika ORIONE SILVER

Privatna kuća,
Dekorativna tehnika KYMELIA
 

Privatan stan,
Visokoperiva disperzivna boja PINTOLAK
 

Privatan stan,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Privatna kuća,
Dekorativna tehnika ORIONE SILVER
 

Privatna kuća,
Dekorativna tehnika VIVASTILE MARMORINO
 

Privatna kuća,
Dekorativna tehnika KYMELIA
 

Privatna kuća,
Dekorativna tehnika KYMELIA
 

Privatna kuća,
Dekorativna tehnike KYMELIA WHITE
 

Privatna kuća,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Restoran u Novom Sadu,
Akrilni lak OLIMPIC OPACO
 

Privatan stan u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Stambeno-poslovna zgrada u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Privatni stan u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika ORIONE
 

Privatni stan u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Stambeno-poslovna zgrada u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Stambeno-poslovna zgrada u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Restoran u Sremskoj Kamenici,
Dekorativna tehnika ARKEA
 

Privatni stan u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA TRAVERTINO
 

Restoran u Sremskoj Kamenici,
Dekorativna tehnika KYMELIA
 

Visokokvalitetni bajc za drvo AQUA PROTECT
 

Restoran u Sremskoj Kamenici,
Dekorativna tehnika ARKEA
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika GEODE
 

Stambena zgrada u Novom Sadu,
Fasadni dekorativni malter FLOREAL COAT 1,5mm
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika GEODE
 

Poslovno stambena zgrada u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA - TRAVERTINO
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA - TRAVERTINO
 

Poslovno stambena zgrada u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA - TRAVERTINO (crveno i crno)
 

Poslovni prostor u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika GEODE
 

Stambeno poslovna zgrada u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA - TRAVERTINO
 

Privatni stan,
Dekorativna tehnika HAMBRA
 

Privatni stan,
Dekorativna tehnika ORIONE
 

Poslovni prostor,
Dekorativna tehnika GEODE
 

Restoran u Beogradu,
Dekorativne tehnike ORIONE GOLD i KYMELIA WHITE
 

Privatni stan,
Dekorativna tehnika ORIONE
 

Privatni stan,
Dekorativna tehnika PETRA ZEN - VIVALDI PETRA Travertino
 

Privatni stan,
Dekorativna tehnika GEODE
 

Privatni stan,
Dekorativna tehnika KYMELIA
 

Restoran u Novom Sadu,
Dekorativna tehnika KYMELIA
 

Privatni stan,
Dekorativna tehnika ORIONE SILVER
 

Privatni stan,
Dekorativna tehnika HAMBRA
 

Privatni stan,
Dekorativna tehnika VIVALDI PETRA - Travertino
 

Pekara, Novi Sad
Kvarcna boja - QUARZ BLEND
 

Pekara, Novi Sad
Zid levo - Dekorativna tehnika ARKEA
 

Stomatološka ordinacija, Novi Sad
Akrilni lak OLIMPIC OPACO
 

Privatni stan u Novom Sadu
Akrilni lak za zidove OLIMPIC OPACO

 

Privatni stan u Novom Sadu
Dekorativna tehnika ORIONE

 

Poslovni prostor u Novom Sadu
Epoksidni premaz EPOX GRESS

 

Show Room MONDOCOLORI
Novi Sad

Restoran u Novom Sadu
Dekorativna tehnika KYMELIA

 

Restoran u Novom Sadu
Fasada - Kvarcna boja QUARZ BLEND
Fasadna sokla - Akril-siloksanski fasadni
                          malter ASILOX COAT
Vrata - Bajc AQUA PROTECT
            i završni lak MATT FLATTING

 

Porodična kuća
Fasada - TRAVERTINO

 

Privatni stan u Novom Sadu
Dekorativna tehnika GEODE

 

Garaža
Epoksidni premaz EPOX GRESS

 

Palata Republike Srpske
Zidovi i stubovi - Dekorativni materijal ARKEA
 

Stambena zgrada, Novi Sad
Dekorativni malter FLoreal Coat 1,5mm
i zaštitni premaz za kamen Silistone
 

Stambena zgrada, Novi Sad
Dekorativni malter FLoreal Coat 1,5mm
 

Galerija Matice srpske, Novi Sad
Visokokvalitetna disperzivna periva boja ALBA
 

Galerija Matice srpske, Novi Sad
Visokokvalitetna disperzivna periva boja ALBA
 

Porodična vila
Fasada - Travertino
 

Stambena zgrada, Novi Sad
Fasada - Floreal Coat 1,5mm
 

Privatni stan, Loznica
Dekorativna tehnika Kymelia
 

Privatni stan, Novi Sad
Zid levo - Dekorativna tehnika Travertino
Plafon - Dekorativna tehnika Orione Gold
 

Restoran, Novi Sad
Dekorativna tehnika Travertino
 

Privatni stan, Novi Sad
Zid levo - Dekorativna tehnika Fiona
 

Privatni stan, Novi Sad
Zid desno - Dekorativna tehnika Fiona
 

Privatni stan, Novi Sad
Plafon - Dekorativna tehnika Geode
 

Privatni stan, Novi Sad
Dekorativna tehnika Orione Silver
 

Salon lepote, Beograd
Dekorativna tehnika Orione
 

Privatni stan, Beograd
Zid levo - Akrilni lak Olimpic Opaco
Zid desno - Dekorativna tehnika Travertino
 

Privatni stan, Novi Sad
Zid levo - Dekorativna tehnika Fiona
Zid desno - Dekorativna tehnika Travertino
 

Privatni stan, Novi Sad
Disperzivna periva boja Pintolak
 

Privatni stan, Novi Sad
Zid levo - Dekorativna tehnika Travertino
 

Poslovni prostor, Novi Sad
Dekorativna tehnika Travertino


Privatni stan, Novi Sad
Dekorativna tehnika Orione
 

Privatni stan, Novi Sad
Dekorativna tehnika Travertino
 Porodična kuća, Novi Sad
Fasadni dekorativni malter Floreal Coat 1,2mm
 Crkva Svetog Nikole, Novi Bečej
Kvarcna boja Quarz Blend
 

Privatni stan, Novi Sad
Dekorativna tehnika Orione
 

Poslovni prostor, Beograd
Dekorativna tehnika Travertino
 

Privatni stan, Novi Sad
Dekorativna tehnika Kymelia
 

Restoran, Novi Sad
Dekorativna tehnika Orione Gold
 

Garaža, Novi Sad
Boja za obeležavanje puteva Speed Way
 

Porodična kuća, Novi Sad
Dekorativna tehnika TravertinoVrh strane
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
mondocolori 2014